Innkalling til årsmøte i ACMP Norge

Sted:     Bouvet, Sørkedalsveien 8

Dato:    17.01.19            

Tid:       14:00 – 15:00

Saker til behandling

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder og referent
 4. Årsmelding
 5. Økonomi
 6. Arbeidsplan
  1. Komiteer som det ønskes deltakelse i blant medlemsmassen og andre:
   1. Endringskonferansen
   1. Kommunikasjon
   1. Aktiviteter (frokostseminar, nettverksmøter, mm)
 1. Innkomne forslag
 2. Valg av
  1. Leder
  2. Styremedlemmer
   1. 1 Ansvarlig for kommunikasjon
   1. 2 Ansvarlig for aktiviteter
   1. 1 Ansvarlig for Endringskonferansen
   1. 1 Ansvarlig for økonomi
   1. 1 Ansvarlig for ACMP Standarden (i Norge)

Etter valget legges det opp til at de som er interessert i å høre mer om det å jobbe i en av komitéene, for eks. Endringskonferansen, kommunikasjon, nettverk, kan snakke med oss i dagens styre.

Innmelding av saker til behandling på årsmøtet:

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret v/Karine Rikheim i hende innen torsdag 04.01.18

Skroll til toppen