Årsmøte og Nettverkstreff 16.April 2024

Lokasjon: House of business, Fridtjof Nansens plass 4, Oslo, NO, 0160
Tidspukt:
Årsmøte: 08.00 – 08:30
Nettverkstreff: 08:30 –

Hold av tid til Årsmøte og nettverkstreff i ACMP – Endringsnettverket i Norge.
Tema for Nettverkstreff er Digital transformasjon og endringsledelse basert på rammeverket til DI2X.
Alle som vil kan delta på årsmøte, også de uten stemmerett.

Agenda:
1. ÅpningGodkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Økonomi
5. Arbeidsplan
6. Komiteer som det ønskes deltakelse i blant medlemsmassen og andre: 
Endringskonferansen
Kommunikasjon
Aktiviteter (frokostseminar, nettverksmøter, mm)
Innkomne forslag
7. Valg av
Leder
Styremedlemmer

Vedr. pkt. 7 innkommende forslag må disse være styre i hende senest 14 dager før årsmøtet, dvs. innen mandag 1. april.
Innspillende sendes styreleder Agnes Beathe Steen Fosse på mail absf@ebit.no
Vedr. punkt 8. Vil valgkomitéens innstilling foreligge senest på møtet 16.04. 
Detaljene for arrangementet er som følger:
08:00-08:30 Årsmøte
08.30-08.45 Mingling
08.45-09.30 Nettverksmøte
      08.45-09.05 Innledning
      09.05-09.30 Diskusjon og erfaringsutveksling
      09.30 Nettverksmøte er formelt over
09.30-10.00 De som ønsker kan fortsette å mingel og prate

Vi hører gjerne fra dere som vil bidra med stort eller smått i ACMP; et innlegg på et nettverksmøte, bidra i arbeidet med å lage nettverksmøter, planlegge endringskonferansen 2024, drive med markedsføring av nettverket mm.

Skroll til toppen