Endringskonferansen 2021

Aldri har vi stått i så mye endring som nå! Pandemien har tvunget de fleste av oss til å både jobbe og leve annerledes. På Endringskonferansen i år har vi samlet flere interessante tema som vil gi oss innsikt i ulike endringsprosesser, hvordan disse er påvirket av pandemien og hvordan fremtiden kan se ut.

Årets konferanse er i år digital og avholdes tirsdag 19. oktober fra kl. 9:00-15:00.
(Arrangeres i to deler med en lengre lunsjpause mellom bolkene).

Vi kan by på et spennende og variert program med mange aktuelle tema og foredragsholdere:

Radikal autonomi i endring

– Rune Bjerke, styreleder for ulike virksomheter og Yngvar Ugland, forbrukerteknolog i DNB 

Det eneste som er konstant er endring, har vi lenge hørt. Men nå vet vi også at ikke engang endringshastigheten er konstant. Den bare øker.

Rune Bjerke, styremedlem i flere virksomheter og Yngvar Ugland, forbrukerteknolog i DNB vil fortelle om viktigheten av radikal autonomi i en verden i endring, og dele erfaringer om hvordan lede i en slik verden, både som toppleder og hvordan man leder et team. Hør de fortelle mer her:

Toppleders dilemma og refleksjoner 
i endring

Maria Ervik Løvold, Konserndirektør Technology & Services i DNB

Vi vet det er krevende å gjøre større organisasjonsendringer er aldri enkelt, og det er ekstra utfordrende å gjøre det midt i en pandemi med alle medarbeiderne og ledergruppa på hjemmekontor.

Maria Ervik Løvold er konserndirektør i DNB for et område kalt Technology & Services med rundt 2.500 personer, hvorav omtrent 900 konsulenter. Området har ansvar for sentrale IT-tjenester, sikkerhet, AML, Operation og byggdrift.

Maria vil dele sine erfaringer og løfte noen dilemma fra en endringsprosess som ble påbegynt høsten 2020. Klikk på bildet nedenfor og få en smakebit:

Innovation of scale – om innovasjonsprosesser i store organisasjoner

– Simon Hill, CEO og grunnlegger av Wazoku

Wazoku er en internasjonal virksomhet som gjennom teknologi, metodikk og et globalt innovasjonssamfunn med 500 000 innovatører gir organisasjoner muligheten til å løse komplekse problemer og drive kontinuerlig innovasjon.

Simon Hill skal snakke om og vise eksempler på hvordan verdens mest innovative selskaper omfavner «Innovation of scale» for å skape gjennomslagskraftige endringer på tvers av alle aspekter i organisasjonen. Se en smakebit av foredraget hans her.

Vår løsning på framtidens arbeidsplass

Thea Sivertsen, HR-leder i Lånekassen

Som mange andre teknologidrevne virksomheter har Lånekassen jobbet hardt med å tiltrekke seg høyt kompetente IT-medarbeidere. Da det viste seg at søkerne var langt mer opptatt av målsettinger og arbeidsoppgaver enn av fast kontorsted, valgte de å utlyse seks IT-stillinger uten geografisk tilhørighet – de kunne jobbe og bo hvor som helst i landet.

Hvilke problemstillinger har dette gitt med hensyn til samhandling og arbeidsmiljø, og hvordan jobber Lånekassen med å møte disse?

På Endringskonferansen vil du få høre Thea Sivertsen snakke om «KOKO pilot – hvordan samarbeide godt i hybride arbeidsformer?»

Hybride løsninger, hjemmekontor eller oppmøte på kontoret?

– Pål Molander fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Mange virksomheter ser nå på hvordan de skal løse arbeidshverdagen etter pandemien. Å fortsette med hjemmekontor i et eller annet omfang, ser ut til å være et alternativ for mange.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2020 gjennomgått all internasjonal forskning på hvordan hjemmekontor påvirker helse og arbeidsmiljø. Dette er det knyttet stor usikkerhet til, viser en ny kunnskapsoppsummering fra instituttet.

Molanders råd til norsk arbeidsliv på vei inn i post-koronaperioden, er at de tar hensyn til alle usikkerhetsmomentene når de rigger for en ny arbeidshverdag. De som treffer best, vil kunne få en gevinst når det gjelder både arbeidsmiljø og produktivitet. Det står mye på spill.

Hør Pål Molander, Director general for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fortelle hva forskningen sier om arbeidsmiljø og produktivitet post korona.

Fra nei til ja, da kemneren ble statlig

– Kristin Vold fra Skatteetaten og Bente Nordahl fra Bouvet

I oktober 2019 startet Skatteetaten forberedelsene for å overta skatteoppkreverfunksjonen (kemneren) fra kommunene. Etaten fikk åtte måneder på å ta imot over 1100 mennesker fra over 200 kommuner rundt om i landet. I tillegg skulle over 120 unike arbeidsprosesser endres for å tilpasses en enhetlig og landsdekkende oppgaveløsning. Endringsomfanget var stort for etaten, kommune-Norge og den enkelte berørte medarbeider. Overføringen skulle også skje uten konsekvenser for borgerne, etatens omdømme og proveny, samt arbeidsmiljø.

Kristin Vold, seniorrådgiver i Skatteetaten og Bente Nordahl, avdelingsleder for rådgivning, innføring og endring i Bouvet, var blant de som jobbet med endringsledelse i det hurtigarbeidende prosjektet som fikk ansvaret for å løse oppdraget.

Hør dem fortelle om hvordan endringsledelse var helt sentralt for at overføringen ble en suksess med foredraget «Fra nei til ja, – da kemneren ble statlig«.

Og flere foredragsholdere kommer!

Verdt å merke seg…

Medlemmer av ACMP Norge får rabattert pris på Endringskonferansen. Hvis virksomheten din ønsker å melde på flere 10 deltakere, gis det grupperabatt. Ta kontakt på e-post: marit.teslo@gmail.com.

Skroll til toppen