Bli medlem i ACMP

Gjør følgende for å bli medlem i ACMP globalt og ACMP Norge:

  1. Gå til http://www.acmpglobal.org
  2. Klikk på «MEMBERSHIP» og «Join or renew»
  3. Velg mellom Professional (USD 199) eller Executive (USD 299) og velg «Join Now»
  4. Skriv inn bruker-id, fornavn og etternavn og velg «Norway chapter»
  5. Angi øvrige detaljer i din profil, og betalingsinformasjon, og klikk på «Submit»

Da er du medlem av både ACMP Globalt og i den norske avdelingen!