Endringskonferansen 2015

Hva er utfordringer og muligheter for endring i offentlig sektor? Hvilke grep er gjort? Hva skal til for å lykkes? Dette er blant temaene som blir tatt opp på årets endringskonferanse.

Endringskonferansen er en konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. Dette er andre året konferansen arrangeres, og i år er det NAV som er arrangør.  Konferansen finner sted  den 21. oktober på Thon Arena Hotel Lillestrøm.

Årets program:

  • NAV v/Kjersti Monland, Arbeids-og velferdsdirektør: NAV i endring
  • Professor Tom Colbjørnsen: Utfordringer og muligheter for endring i offentlig sektor
  • Helsedirektoratet v/Anne Hafstad, prosjektdirektør: Pakkeforløpet for kreft – endring i praksis. Eksempel fra kreftbehandlingen  
  • Forsäkringskassan Sverige v/ Marie Hallander Larsson, HR-direktør: Forutsetning for å lykkes i endringsarbeidet
  • NAV Hedmark v/fylkesdirektør Bjørn Lien: Nye arbeidsmetoder – suksess i sykefraværsarbeidet i Hedmark
Skroll til toppen