Hvordan lykkes med den digitale endringsreisen?

Det får du svaret på under frokostmøtet hos EVRY på Fornebu den 21. november. Da forteller Norsk Tipping og Sykehusapotekene om innføring av Microsoft Office 365 og Workplace by Facebook, mens EVRY gir gode råd om hva som skal til for å få de ansatte med seg.

 Norsk Tipping – Innføring av digital samhandling for 400 ansatte

Meld deg på ved å sende inn en epost til acmpnorge@gmail.com

 

Arve Sjølstad i Norsk Tipping

Med Microsoft Office 365 er Norsk Tipping på vei til å bli mer effektive gjennom smartere måter å jobbe på – uavhengig om man jobber på kontoret, på farten eller hjemmefra.  Implementeringsansvarlig Arve Sjølstad i Norsk Tipping vil dele sine erfaringer med implementering av digitale løsninger og hva som kreves av organisasjonen.

Implementeringen av Office 365 er et ledd i å styrke den digitale kompetansen i Norsk Tipping. Gjennom én felles og sikker plattform har de fått bedre prosesser rundt samhandling, både internt og med eksterne samarbeidspartnere.

– Med brukeren i fokus har EVRY hjulpet oss med å sikre involvering, forankring og motivasjon i organisasjonen før implementeringen og opplæringen startet. Vi har erfart at det krever både tid og ressurser å lære seg nye måter å jobbe på, sier Arve Sjølstad.

Camilla Shalchian-Tabrizi i Sykehusapotekene

Sykehusapotekene – Kunnskapsdeling gjennom sosiale digitale nettverk

Sykehusapotekene HF har innført sosial samhandling for å øke dialogen og kunnskapsdelingen innad i en fysisk spredd organisasjon. Hvordan få en organisasjon til å begynne å dele, samarbeide og tenke nytt? Og ikke minst: Har kunnskapsdeling forretningsverdi? Kommunikasjonsrådgiver Camilla Shalchian-Tabrizi i Sykehusapotekene deler deres erfaringer om dette.

Elisabeth Einang Prestegard i EVRY Consulting

EVRY –  Hvordan tilrettelegge for at ansatte skal få en smidig endringsreise?

Fokus på den menneskelige siden av endring er et sentralt suksesskriterium for å lykkes med implementering av digitale samhandlingsløsninger. EVRY har bistått en rekke kunder i viktige digitale endringsreiser, og endringsrådgiver Elisabeth Einang Prestegard i EVRY Consulting deler beste praksis fra EVRYs erfaringsbaserte prosess.

I tillegg vil avdelingsleder Jan-Einar Eriksen fortelle om hvordan EVRY benytter ProSci-rammeverket og verktøyene til å jobbe med endringer internt i organisasjonen.

Adressen er Snarøyveien 30 A

Det blir servert kaffe og frokost fra kl.0800 og det faglige opplegget blir fra kl 0830-1000.

Alle deltakerne må registrere seg ved ankomst.
Meld deg på ved å sende inn en epost til acmpnorge@gmail.com

Velkommen!

 

Skroll til toppen