Nettverksmøte: innovasjon i organisasjonskulturer

Rett i etterkant av årsmøtet den 17. januar, gjennomføres et nettverksmøte i samme lokaler hos Bouvet i Sørkedalsveien 8 klokken 15:00. Skal du på årsmøtet trenger du altså ikke bevege deg før du får mer påfyll og inspirasjon. 

Kultur spiller en viktig rolle i en organisasjons suksess. Ledere har et overordnet ansvar for å utvikle eksisterende kultur og bidra til å kombinere ulike kulturer ved oppkjøp og sammenslåinger. Kjennetegnene på en god bedriftskultur er mange: Høyt presterende team og medarbeidere, god etikk, gode varslingsrutiner, effektiv opplæring, innovasjonsprosesser m.m. Kulturen skal, litt enkelt sagt, forsterke gjennomføringen av strategien. Men når strategien får kortere perspektiv, forretningsmodellen justeres oftere og dette kombineres med oppkjøp eller sammenslåinger får man begrenset tid til å utvikle ønsket kultur. Smidige strategier forutsetter smidige kulturer. 

Tor Berntsen, CEO / Partner iProsess

Hvordan kan vi utvikle ønsket kultur – raskere? 

Tor Berntsen fra iProsess presenterer et verktøy som kan brukes for å administrere idemyldring og – utvikle bedriftskultur på rekordtid! Presentasjonen etterfølges av refleksjon. 

Les litt mer om muligheter for innovasjon i artikkelen Metropolitan Police Service gjør alle ansatte til innovatører.

Skroll til toppen