Arrangementer

Som et ledd i bygge et godt nettverk, dele kunnskap og erfaringer, samt øke kunnskap om faget for alle som arbeider med endringsledelse, arrangerer ACMP Norge en rekke treff på ulike arenaer. Siden oppstarten av det norske «chapteret» i 2016, har vi hatt en rekke arrangementer som frokostseminarer og nettverksmøter. ACMP Norge er også vertskap for Endringskonferansen.

Melder du deg inn, får du invitasjoner til alle våre arrangementer og møter en rekke spennende og erfarne mennesker med samme interesse for endringsledelse som deg selv.

Hva skjer fremover?

  • 29.September 2023 – Nettverkstreff
  • 18.Oktober 2023 – Endringskonferansen
  • 2.November 2023- Nettverkstreff

Skroll til toppen