Endringskonferansen 2014

Skatteetaten er vertskap for den første endringskonferansen for offentlige etater.

Skatteetaten inviterer deg som jobber med problemstillinger knyttet til endringsledelse i offentlig sektor, til Endrings- og innføringskonferansen 11. september 2014. Dagen vil bestå av spennende foredrag, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Sundvollen-erklæringen sier vi skal forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor. Det ligger i kortene at endringer må til. Endringsledelse handler om å komme i mål, og gjøre reisen til en god opplevelse.

Skatteetaten har i mange år arbeidet med alt fra små til enorme endringsprosjekter av både teknologisk og ikke-teknologisk art. Nå ønsker vi å skape en felles plattform for erfaringsutveksling, for de av oss som jobber med endringsledelse i offentlig sektor i Norge.

– Målet for konferansen er at vi skal lære av hverandre gjennom å vise fram gode caser, bygge nettverk og knytte kontakter. Konferansen er fulltegnet og jeg synes det er veldig positivt at vi i stadig større grad utveksler erfaringer og hjelper hverandre å finne frem til suksessformlene. Jeg er veldig stolt over hva vi har fått til med dette initiativet sier Inga Bolstad, direktør for Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS).

Program for konferansen:

  • Rambøll Management Consulting v/Morten Skodbo, direktør: IT i praksis 2014 – Status for endringsledelse i offentlig sektor
  • Skatteetaten v/Karine Rikheim, prosjektleder SITS: Innføring av a-ordningen
  • Difi v/Inger Johanne Sundby: Involvering av brukere og medarbeidere i endringsprosesser
  • UDI v/Lars Bendik Johansen og Stephan Mo: Erfaringer fra EFFEKT-programmet
  • Skatteetaten v/Siri Willadssen, gruppeleder Forbedringsledelse: Skatteetatens endrings- og innføringsmetode
  • Samtaler om endring i «Skavland-setting» – Skattedirektør Hans Christian Holte er programleder. Ole Johan Kvan, direktør for Sykehuspartner, Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen og Kjersti Monland, ytelsesdirektør i NAV er blant de inviterte gjestene.

Se omtale om konferansen og presentasjonene: http://beta.skatteetaten.no/tag/endringsledelse/

 

Skroll til toppen