ACMP Standard for Change Management©

ACMP Standard for Change management er en samling av beste praksis for å utøve endringsledelse.  Standarden består av fem faser med aktiviteter, input og output.

Hvorfor en standard?

  • Skape en felles forståelse for endringsledelse hos ledere og andre som skal gjennomføre endringer.
  • Beskrive en akseptert ”beste praksis”, prosesser og aktiviteter som kan brukes av endringsledere i ulike virksomheter og bransjer.
  • Tilby en veiledning for personer og organisasjoner som skal planlegge og gjennomføre endringsprosesser.
  • Skape et sett med felles begreper og terminologi innenfor endringsledelse.

Hva kan standarden benyttes til?

  • ACMP’s Standard for Change Management kan benyttes til å planlegge og gjennomføre endringer uavhengig av størrelse og bransje.
  • Standarden gir ledere og andre som jobber med endringsledelse et strukturert rammeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.
  • Standarden fungerer som en sjekkliste for å sikre at man planlegger og gjennomfører nødvendige aktiviteter for å oppnå varig endring.
  • Standarden kan benyttes sammen med andre metoder, modeller og rammeverk for endringsledelse og prosjektledelse.

Hvordan kan jeg lære mer om standarden?

ACMP’s Qalified Education Provider (QEP) program tilbyr kurs i endringsledelse i henhold til ACMP standarden. A-2 Norge er QEP og tilbyr et 3 dagers kurs i endringsledelse basert på standarden i samarbeid med Holte Academy. Les mer om kurset her. Kurset oppfyller kravet fra ACMP for å søke om å bli sertifisert som Certified Change Management Professional (CCMP™).

Hvordan ble standarden utviklet?

Standarden ble utviklet av en global gruppe bestående av ledere fra ulike bransjer med lang erfaring innenfor endringsledelse. De samlet sammen beste praksis innenfor endringsledelse. Tilsammen har 1100 ledere fra 57 land deltatt i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av standarden.

Hvordan får jeg tak i standarden?

Standarden kan lastes ned gratis fra ACMP’s webside

Certified Change Management Professional

The Certified Change Canagement professionals (CCMP) er et globalt profesjonelt nettverk med endringsledere som er sertifisert i å bruke ACMP standarden i endringsprosjekter. Les mer om hvordan du kan bli sertifisert på ACMP’s webside

Skroll til toppen