Endringskonferansen 2017

Mennesket i digital omstilling

Den 19. oktober gjennomføres årets Endringskonferanse på Gamle Museet i Oslo, under tittelen Mennesket i digital omstilling. Vi har satt sammen et spennende program, der dette temaet blir belyst fra ulike vinkler.
Meld deg på her!

  • Hva gjør det med deg som ansatt, kunde eller som privatperson, når det skjer teknologiske endringer både på jobb og privat, og det i en hastighet vi aldri før har opplevd?
  • Hvilken betydning har digitalisering for de mellommenneskelige kvalitetene i arbeidslivet?

I løpet av dagen vil du blant annet få høre:

Christine Meyer, administrerende direktør for Statistisk sentralbyrå åpner dagen og deler sine erfaringer med digitalisering og endringer i SSB, og det å bygge en endringsdyktig organisasjon.

Knut Skansen, Konstituert biblioteksjef ved Deichmanske bibliotek forteller om omstillingsarbeidet som følger av digitalisering og nye brukerbehov i biblioteksektoren. Deichmann er landets eldste bibliotek og har i dag 2,5 mill. besøk per pr år. Om to år flytter de inn i nytt bygg i Bjørvika.

Even Neeb og Christoffer Wenaas, organisasjonspsykologer fra Psykologbistand, utforsker hvordan digitaliseringen påvirker de menneskelige sidene av arbeidslivet, og utfordrer deltakerne til å ta i bruk psykologisk kunnskap for å skape en menneskevennlig digitalisering.

Dag Olav Hessen, Professor i biologi ved Universitet i Oslo forteller om hvordan vi som individer forholder oss til ny teknologi. Hvordan kan vi med våre 10.000 år gamle gener takle overgangen til en verden hvor utviklingen nå er eksponentiell? Hva gjør det med oss som individer og hvor vil dette ta oss fremover?

Sigrid Gåseidnes, leder for analyse i Innovasjon Norge: Velferdsstaten er under press. Skal vi lykkes med flere banebrytende innovasjoner i offentlig sektor, må næringslivet og borgerne få anledning til å bidra med radikalt nye løsninger og tankesett. Hvordan får vi til denne omstillingen i praksis?

Frode Hvattum, strategisjef i Ruter fokuserer mye av sin tid kollektiv trafikk og fremtidens mobilitet. Han leder en norsk tenketank og en nordisk arbeidsgruppe som diskuterer kombinert mobilitet og rollen til kollektivselskap i fremtidens mobilitet. Ruter står overfor en massiv endringsprosess og må endre seg mer de neste 5 årene enn de har gjort de siste 30.

Berit Norum, kommunikasjonsrådgiver NAV: NAV digitaliserer sykefraværsoppfølgingen. Hva skjer når vi blir truffet av den? Hun vil gi et lite innblikk i en tidlig fase av innføringen.

Vi kan love en givende dag. Meld deg på allerede nå, og ta gjerne med en venn. Eller kollega. Mer informasjon kommer over utover høsten!

Kort om Endringskonferansen

Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen. I 2017 er det ACMP Norge som er vertskap. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.

Verdt å merke seg 

Prisen inkluderer mat og drikke for dagen

Du får rabattert pris på Endringskonferansen 2017 dersom du er medlem av ACMP Norge.

– Info om innmelding finner du her.

– Info om øvrige fordeler som medlem i ACMP finner du her.

Du kan melde på flere deltagere samtidig. Trykk da på legg til deltager før du bekrefter og betaler.


Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære.  De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen.  I 2017 er det ACMP som er vertskap.

Datoen for årets Endringskonferanse er den 19. oktober, og finner sted på Gamle Museet http://www.gamlemuseet.no/.  Meld deg på her!

Skroll til toppen