Nettverk for endringsledelse i Trondheim – halvdagsseminar den 15. november!

• Jobber du i Trondheim og er opptatt av og nysgjerrig på endringsprosesser?
• Hva skal til for å møte og håndtere endringer som berører virksomheter, ansatte og ledere?
• Vil du være med på å utvikle et fagmiljø som setter problemstillinger og praktiske grep for gode endringsprosesser i fokus?

Bli med på vårt halvdagsseminar den 15. november kl. 08:30 – 12:00. Meld deg på her!

På møtet får du høre om hva ACMP-nettverket gjør og tilbyr, og om standarden for endringsledelse som er utviklet av ACMP Global. Standarden er oversatt til norsk, og alle medlemmer har mulighet til å sertifisere seg i standarden.

I møtet vil du også få høre om endringsprosesser fra den trønderske virkeligheten:

– Omorganiseringsprosessen har gått over 2 år, og vi får høre Ann Kristin Chunnoo, fung.gruppeleder for avdeling Veiledning, fortelle om hvordan det har vært å jobbe i Skatt Midt-Norge – når hennes regionale arbeidssted nå opphører, og ledere og medarbeidere spres til landsdekkende divisjoner.

– Hvordan Sparebank1 SMN har økt endringstakten ved å jobbe kontinuerlig med lederes og medarbeideres endringsevne.  Banksjef Vibeke Rosset Reimers vil fortelle om hvordan hun har jobbet med endringsledelse og selvledelse for å ivareta forventninger både fra overordnet ledelse og fra sine medarbeidere gjennom hyppige endringer de siste årene.

En ambisjon med møtet er å få frem både suksesser og feiltrinn som vi kan trekke praktisk lærdom av. Det legges derfor opp til deling og diskusjon omkring tips og grep for godt endringsarbeid.
Vi vil også legge opp til å bli litt kjent, og å høre hva DU ønsker fra et nettverk for endringsledelse i Trondheim.

Vil du lese mer om hva vi kan få til sammen?
https://acmpnorge.org/
https://www.acmpglobal.org/

DELTAKELSE: Alle som har lyst ønskes varmt velkommen til møtet, enten du er i jobb eller studerer.
PÅMELDING OG PRIS:
Deltakelse koster 250 kr. Meld deg på HER innen 10. november
TID OG STED:
Torsdag 15.november
– Kl. 08:30: God morgen med mingling og kaffe
– Kl. 09:00: Programmet starter. Avslutning kl. 12:00. Det serveres enkel lunsj kl. 11.
Sted:
– Brattørkaia 13B, inngang øst (gamle Tollbodens lokaler, som for tiden benyttes av PwC)

Spørsmål kan rettes til:

Skroll til toppen