Kompensasjonsordningen – et turbosamarbeid mellom privat og offentlig sektor

I offentlige og private virksomheter jobbes det med tverrfaglige team og smidig utvikling. Arbeidet med Kompensasjonsordningen viser hva man kan få til når man tar dette «helt ut» og jobber i parallellog det på rekordtid!

Formålet med kompensasjonsordningen var å sikre næringslivet likviditet til å dekke faste uunngåelige kostnader for å unngå massekonkurser og tap av arbeidsplasser.

Odd Woxholt, Skatteetaten

Odd Woxholt er avdelingsdirektør for Forretningsutvikling i Skatteetaten og var prosjekteier for den søknadsbaserte løsningen for bedrifter som ble rammet av koronakrisen.

Han kommer på Endringskonferansen 15. oktober for å fortelle om hvordan de fem partene samarbeidet om å løse oppdraget – OG ikke minst hvilke prioriteringer, avgrensinger og risikoer som dukket opp underveis.

Hva er det som gjør dette arbeidet så aktuelt, Odd?

Det var en ny ordning av stor samfunnsmessig betydning. Den er bygd opp fra «bunnen av» med etablering av lov/forskrift, teknisk løsning og forvaltningsorganisasjon på ca. 3 uker! Det krevde en ekstrem mobilisering – alt fra toppledelse til fagkompetanse innen juss, IT, analyse og organisasjon. Det var kort vei mellom utviklingsteam og beslutningstakerne og et helt tett samarbeid mellom etat og departement. Ordningen ble i tillegg etablert som et offentlig/privat samarbeid noe som bidro til økt legitimitet i ordningen.

Og hvorfor skal folk ha lyst til å høre på innlegget ditt?

Jeg tror noen av de erfaringene vi har gjort oss er verdt å reflektere rundt for å sikre både raskere og bedre utviklingsprosjekter – og hvor viktig det er å mobilisere de ulike fagmiljøene som kreves for å levere. IT-løsningen hadde ikke imponert noen hvis ikke forretningsorganisasjonen hadde fungert.

Les mer om resten av programmet for Endringskonferansen 2020.

Påmelding fysisk deltagelse! NB! Kun 60 plasser!

Påmelding digital deltagelse!

Spørsmål om konferansen? Ta kontakt med Alexander Tresvig på tlf 47958990 eller alexander.tresvig@devoteam.no

Skroll til toppen