Hvordan kan vi bedre tåle endring?

På Endringskonferansen 15. oktober får du høre om hva som skjer når vi ønsker å endre vår egen eller andres atferd eller en hel organisasjon. Irmelin Bergh har doktorgrad i psykologi og lang erfaring med atferdsendring.

Irmelin Bergh har doktorgrad i psykologi og lang erfaring med atferdsendring. Hun utforsker grunner til at atferdsendring er vanskelig, og hjelper organisasjoner med å endre vaner og tåle endringsprosesser.

Kan du si litt om hva du skal snakke om, Irmelin?

Irmelin Bergh, strategisk rådgiver i Netlife Design

Jeg vil snakke om hva som skjer når vi ønsker å endre vår egen eller andres atferd eller en hel organisasjon.

Folk vil tåle endring bedre dersom vi har et bevisst forhold til hvordan endring krever at våre automatiske tanker og handlinger må overstyres. Jeg vil snakke om hvorfor det er så krevende og hvordan vi kan få det til.

Du vil få innføring i tre prinsipper som tar utgangspunkt i hvordan vi mennesker tar avgjørelser og valg. Disse tre prinsippene er å:

  • skape klar retning
  • appellere til folks følelser
  • ta hensyn til kontekst

Og hvorfor skal folk ha lyst til å høre på ditt foredrag?

Du får høre om hvordan du kan gjøre endringsprosesser lettere både for enkeltmennesker, og i små og store organisasjoner. 

Les mer om resten av programmet for Endringskonferansen 2020.

Påmelding fysisk deltagelse! NB! Kun 60 plasser!

Påmelding digital deltagelse!

Spørsmål om konferansen? Ta kontakt med Alexander Tresvig på tlf 47958990 eller alexander.tresvig@devoteam.no

Skroll til toppen