DNBs kompetanseløft i en digital verden

For at DNB skal kunne hevde seg i konkurransen med eksisterende og nye aktører i en stadig mer digital verden, trenger banken flere medarbeidere med ny og endret kompetanse. Marthe Aune og Iselin Sommereng fra DNB vil på Endringskonferansen 2018 dele innsikt i hvordan DNB jobber med kompetanseheving og hvilke konkrete tiltak de gjør.

Marthe Aune, senior HR-rådgiver i DNB

DNB satser sterkt på kompetanseheving. Vi ønsker å dele vår tilnærming til kompetanseutvikling, og hvilke konkrete tiltak vi gjør, forteller Marthe og Iselin som begge er senior HR rådgivere i DNB. Dette er tiltak som:

  • Ny læringsapp, Motimate, som har gjort opplæring transparent og tilgjengelig for alle i konsernet
  • Online karriereveiledning som skal bidra til at flere tar grep om egen utvikling
  • Utdanning av egne ansatte innenfor bankens kritiske kompetanser

Kommer du på Endringskonferansen vil du også få høre om innovasjonsarbeidet i Oslo kommunes to bydeler Alna og Stovner, og hvordan Telenor rigger seg for fremtiden med å bygge en læringskultur for å gjøre organisasjonen mer robust.

Iselin Sommereng, senior HR-rådgiver i DNB

Oppdatert informasjon om Endringskonferansen vil du finne på våre nettsider.

Og du kan melde deg på ved å gå inn her!

Kort om Endringskonferansen
Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen. I år som i fjor er det ACMP Norge som er vertskap. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.

 

Skroll til toppen