Endringskonferansen 2020 – torsdag 15. oktober

Menyen for årets endringskonferanse, byr på spennende og varierte innlegg om endringsledelse!

Konferansen gjennomføres både fysisk og digitalt. I år er det kun 60 plasser til det fysiske arrangementet grunnet smittevernhensyn.

Konferansen holdes på ærverdige Nobels Fredssenter kl. 09:00 til 15:00.

Påmelding fysisk deltagelse!

Påmelding digital deltagelse!

Vi kan by på et spennende og variert program med interessante foredragsholdere og god tid til nettverksbygging. Det blir også mulighet til å besøke fredsprisutstillingen.

Programmet for endringskonferansen:

Hvordan påvirkes endringsledelse av roller og ståsted og hva er mulig å få til? Karina Birkeland, divisjonsdirektør for kompetanse og kultur i DNB, har lang erfaring med endringsledelse som leder og konsulent. Hun vil snakke om hvilken betydning agile og iterative prosesser. Hun vil også fortelle om hvorfor de desinget endringsreisen i Gjensidige (hvor hun jobbet tidligere) i en sirkel. Les mer her

Tale Skjølsvik, professor hos OsloMet vil snakke om hvordan de måtte omstille hele sin virksomhet til digital undervisning i løpet av noen få dager da pandemien inntraff. Hvordan er det å drive endring i en sektor preget av akademisk frihet og autonomi? Hver dag stiller hun seg spørsmålet: «Er vi på vei til en ny normal eller må vi tilbake til fremtiden?» Les mer her.

Hvordan går man fram når Finansministeren ber om en fullverdig søknadsbasert kompensasjonsordning for næringslivet – et samarbeid mellom fem parter på tvers av privat og offentlig sektor? Og hvilke prioriteringer, avgrensinger og risikoer dukker opp, når fristen settes til tre uker? Prosjekteier Odd Woxholt i Skatteetaten vil snakke om hvordan de lyktes med å løse oppdraget. Les mer her

Hilde Simenstad, direktør for HR avdelingen i Tolletaten vil dele erfaringer og læringspunkter fra den omfattende omorganiseringen etaten har gjennomført. Å foreta en stor omstilling er krevende i seg selv, og i tillegg har prosessen blitt satt under enda mer krevende rammer under Covid-19. Les mer her

Hva skjer når vi ønsker å endre vår egen eller andres atferd eller en hel organisasjon? Irmelin Berg, Rådgiver/PhD i Netlife Design hevder vi vil tåle endring bedre dersom vi har et bevisst forhold til hvordan endringen krever at våre tanker og handlinger må overstyres. Hvorfor er det så krevende og hvordan vi kan få det til? Les mer her

Mette Krogsrud, Leder for HR, Kommunikasjon og public policies i Scibsted vil fortelle om hvorfor og hvordan Schibsted jobber med Use case drevet endring og suksessfaktorer. Hun vil også ta for seg endring som «læring i relasjon» og få refleksjoner fra deltagerne. Les mer her

Vi vet hvorfor innovasjon, teknologi og miljøet påvirker våre liv radikalt. Følgelig har behovet for endring har aldri vært større – og likeledes mulighetene! Jan H. Strøm, daglig leder i WeMe Facilitators vil snakke om hvordan små, varige endringer i vår atferd er bevist å være den mest effektive metoden for å oppnå varig endring – og en bærekraftig utvikling. 

På fjorårets konferanse var vi 130 deltakere og fikk mange gode tilbakemeldinger. Her er noen av dem:

«Inspirasjon, bekreftelser på best practice og gode verktøy»

«Ny innsikt i hva som rører seg og hvordan andre jobber med endringsledelse.«

«Et flott nettverk og mange flinke personer. Her er det mange man kan samarbeide med og dele erfaringer med.«

Verdt å merke seg:

Medlemmer av ACMP Norge får rabatert pris på Endringskonferansen. Informasjon om innmelding finner du her.

Mat og drikke er inkludert i prisen.

Registrering er fra klokken 08:30, og konferansen starter klokken 09:00

Adressen er Brynjulf Bulls plass 1, 0250 Oslo (gamle Vestbanebygget)

Endringskonferansen er en konferanse hvor vi arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De siste årene har ACMP Norge vært vertskap for konferansen. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals. Info om medlemsfordeler i ACMP Norge finner du her. 

For å sikre deg plass på årets konferanse meld deg på nå!

Påmelding fysisk deltagelse!

Påmelding digital deltagelse!

Spørsmål? Ta kontakt med Alexander Tresvig på tlf 47958990 elller alexander.tresvig@devoteam.no

Skroll til toppen