september 2020

Kompensasjonsordningen – et turbosamarbeid mellom privat og offentlig sektor

I offentlige og private virksomheter jobbes det med tverrfaglige team og smidig utvikling. Arbeidet med Kompensasjonsordningen viser hva man kan få til når man tar dette «helt ut» og jobber i parallell – og det på rekordtid! Formålet med kompensasjonsordningen var å sikre næringslivet likviditet til å dekke faste uunngåelige kostnader for å unngå massekonkurser […]

Kompensasjonsordningen – et turbosamarbeid mellom privat og offentlig sektor Read More »

Omstilling i Tolletaten

Tolletaten er i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstiller 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess. Hvilke utfordringer og erfaringer har prosessen bydd på? Hilde Simenstad er underdirektør og leder HR-seksjonen i Tolletaten. Hun kommer på Endringskonferansen 15. oktober for å dele erfaringer og utfordringer om den omfattende omstillingen de står i. Kan

Omstilling i Tolletaten Read More »

Skroll til toppen