Omstilling i Tolletaten

Tolletaten er i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstiller 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess. Hvilke utfordringer og erfaringer har prosessen bydd på?

Hilde Simenstad er underdirektør og leder HR-seksjonen i Tolletaten. Hun kommer på Endringskonferansen 15. oktober for å dele erfaringer og utfordringer om den omfattende omstillingen de står i.

Kan du si litt om hva du skal snakke om, Hilde?

Hilde Simenstad, Tolletaten

Den nye organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft, det siste gjennom stor grad av digitalisering.

Jeg vil snakke om utfordringene ved å drive omstilling parallelt med at det gjennomføres store utviklingsprosjekter i en etat delvis preget av manuelle operasjoner og tradisjonell tenkning. Dette i kombinasjon med covid 19 har gitt oss en mengde erfaringer de siste månedene.

Les mer om resten av programmet for Endringskonferansen 2020.

Påmelding fysisk deltagelse! NB! Kun 60 plasser!

Påmelding digital deltagelse!

Spørsmål om konferansen? Ta kontakt med Alexander Tresvig på tlf 47958990 eller alexander.tresvig@devoteam.no

Skroll til toppen