Sirkeltrening i endringsledelse

Husker du gymtimen i gode gamle dager? Ulike stasjoner rundt om i salen med kroppshevinger, tauklatring og spensthopp i skjønn forening? Endringskonferansen tar i bruk samme konseptet, men nå for å trene endringsmuskelen.

4 stasjoner

I vår sirkeltrening blir det 4 stasjoner med 4 ulike temaer som alle er viktige for en endringsleder å kjenne til og øve på. Hver stasjon blir bemannet med kompetente instruktører som kort vil fortelle hva som er viktig når man praktisk skal ta tak i temaet. Deltakerne oppfordres til å komme med problemstillinger for diskusjon i forkant av og under konferansen.  Instruktørene kommer, sammen med deltakerne, til å diskutere og komme med råd for hvordan problemstillingene bør angripes. På grunn av tiden kommer man ikke til å kunne gå i dybden, men deltakerne skal få noen smakebiter, hint og vink og verktøy som man kan ta i bruk når teori skal bli til praksis i hjemmet eller på arbeidsplassen.

Kultur

Trine Fossen er en av to dyktige personer du møter på kulturstasjonen

Vertskap og instruktører på kulturstasjonen er Trine Fossen og Anne Grete Stykket fra Alfa&Omega. Trine: «Kulturen ligger i handlingene, og kulturendring krever at vi gjør ting annerledes. Det betyr at vi må forstå hva vi skal gjøre annerledes – og hvorfor. På endringskonferansen gleder jeg meg til å dele noe av denne kunnskapen, og ikke minst til å møte deltakerne og formidle hvordan metodikken og verktøyene kan være nyttige i deres endringsprosjekter.»

Innovasjon

Gustav Weiberg-Aurdal hjelper deg gjerne med noen enkle verktøy for innovasjon

Ingen har monopol på innovasjon, men KS tilbyr noen sentrale verktøy for planmessig arbeid med innovasjon. Gustav Weiberg-Aurdal jobber i avdeling for Kvalitetsutvikling i KS. Gustav: «Jeg gleder meg til å treffe mennesker som ønsker å lære mer av hverandre om hvordan vi i en spennende tid kan møte og håndtere fremtidas utfordringer og muligheter.»

Kompetanse

Kristin Lundtveit
Ingrid Mørk

Difi bekvinner stasjonen «kompetanse». Ingrid Mørk jobber med lederutvikling og endringsledelse. Ingrid brenner for gode endringsprosesser og praktisk læring. Kristin Lundtveit jobber med utvikling av ledere, kompetanse og virksomheter. Kristin har fokus på engasjerende læring og utvikling. De kommer til å ta utgangspunkt i Difis verktøykasse som blant annet består av e-læringer, kurs og frokostseminarer, podkasts og mange andre nyttige verktøy. Ingrid og Kristin: «Vi gleder oss til å vise frem Difis kompetansetilbud og til å bidra til deling på tvers av virksomheter».

Arbeidsgiverportalen

Christina Vollen

Endringsledere, ja alle ledere, både i offentlig og privat sektor må forholde seg til rammer og praksis angitt i lover og regler, tariffavtaler, hovedavtaler m.m. når mennesker berøres i planleggingen og gjennomføringen av et endringstiltak eller når endringer rulles ut i organisasjonen. Marte Dyve Simenstad jobber med kompetanseutvikling og Christina Volen med HR og organisasjonsutvikling i Difi. Sammen representerer de arbeidsgiverportal som gir støtte til ledere, og prosjektledere, i sine ledergjerninger.

Marte Dyve Simenstad

Christina og Marte: «Vi gleder oss til at deltakerne på endringskonferansen skal få gi innspill og teste verktøy for omstilling fra Arbeidsgiverportalen»

Endringskonferansen arrangeres for sjette gang torsdag 17. oktober 2019 i lokalene til OsloMet fra kl. 09:00 til 15:00

Meld deg på her

Skroll til toppen