Massiv statlig omstilling innen veg

Fra 1.1.2020 skal vegadministrasjonen og ca. 1850 av Statens vegvesens 6900 ansatte overføres til fylkeskommunene. Statens vegvesen er i sluttfasen av en svært komplisert og flerdimensjonal omstilling.

Meld deg på Endringskonferansen her!

Kjell Inge Davik, regionsvegsjef Sør i Statens vegvesen og leder for omstillingsprosjektet

Statens vegvesen har siden 1864 vært relativt enerådende som byggherre og vegeier på riks- og fylkesvegnettet. Fra 1.1.20 skal fylkene ha ansvar for administrasjonen av fylkesveiene, og ca. 1850 ansatte i Statens vegvesen skal overføres til de nye fylkeskommunene.

Leder for prosjektet «Framtidas Statens vegvesen» og regionvegsjef i sør Kjell Inge Davik kommer for å fortelle om det massive omstillingsarbeid de står midt oppi på Endringskonferansen.

Parallelt med overføringen av ansatte har Statens vegvesen utredet en reorganisering av sin virksomhet, som skal sikre en tydeligere og mer effektiv organisasjon. Hovedfokuset til Statens vegvesen i de kommende årene blir å effektivisere virksomheten ytterligere og sikre at trafikantene for et trafikksikkert, godt og forutsigbart vegnett å ferdes på

Vi er i sluttfasen av en svært komplisert og flerdimensjonal omstilling. Oppi alt dette er vi avhengig av å få med oss våre kompetente ansatte i en ny organisasjon, sier Kjell Inge Davidsen.

Hvilken innsikt vil deltagerne sitte igjen med etter foredraget?

De vil få kjennskap til hvilke utfordringer vi har vært oppe i forhold til omstillingen. Hvordan har vi inkludert de ansatte og tillitsvalgte i prosessen? Hva har vært kritiske elementer og milepæler i omstillingen?

Hvorfor skal folk ha lyst til å høre på deres foredrag?

For å høre om gjennomføringen av en av de største statlige omstillinger noensinne. 

Skroll til toppen