Hvordan forberede organisasjonen på endring og omstilling?

Monica Halvorsen, HR sjef TINE Salg

TINE har mange års erfaring med endring og omstilling.
– Over tid har vi gjort oss mange erfaringer, og har jobbet aktivt for å utvikle «verktøy», metoder og retningslinjer for hvordan vi skal gjøre det hos oss, forteller Monica Halvorsen. – Som HR-sjef i TINE Salg har jeg tatt aktiv del i det arbeidet, og ønsker å dele av de erfaringer vi har gjort.

Meld deg på Endringskonferansen i dag ved å gå inn her!

Kommer du på Endringskonferansen vil du også få høre om hvordan Skatteetaten skal  gjennomføre sin omfattende organisasjonsendringen fra årsskiftet,  om  innovasjonsarbeidet i Oslo kommunes to bydeler Alna og Stovner, hvordan DnB skal få flere medarbeidere med ny og endret kompetanse, om NYBY sin ambisiøse satsning om å endre organiseringen av offentlige tjenester og hvordan Telenor rigger seg for fremtiden med å bygge en læringskultur for å gjøre organisasjonen mer robust

Oppdatert informasjon om Endringskonferansen vil du finne på våre nettsider.

Kort om Endringskonferansen
Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen. I år som i fjor er det ACMP Norge som er vertskap. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.

 

Skroll til toppen