Ett BR – om komplekse endringer og hvordan finne frem med arkitektur

Petter Møller fra Brønnøysundregistrene og Bo Meyer fra Acando vil fortelle om mekanismer som er i spill når organisasjoner er i endring og hvordan arkitektur kan brukes til å visualisere og forankre endringene. 

   Petter Møller fra Brønnøysundregistrene

Meld deg på Endringkonferansen ved å gå inn her!

Hva vil dere snakke om på Endringskonferansen Petter og Bo?

«I Brønnøysundregistrene gjennomfører vi store endringer i både tjenesteyting og hvordan tjenestene utvikles. I min rolle har jeg behov for å ha et bredt og langsiktig perspektiv på dette. Jeg vil fortelle om det jeg synes er aller viktigst for å lykkes med endringene. Vi bruker arkitektur som et sentralt verktøy», forteller Petter Møller. 

Bo Meyer vil fortelle kort om hvordan han sammen med en tverrfaglig kjernegruppe i virksomheten bygger opp en modell som representerer en operativ virkelighet som er under utforming. Denne modellen brukes til intern forankring, etter hvert også ekstern forankring med andre offentlige virksomheter.

                     Bo Meyer fra Acando

«Modellen skal fungere i forhold til et strategisk, et taktisk og et operasjonelt nivå, slik at vi får håndfast kontakt med virksomhetens visjon», understreker han.

De håper at deltagerne vil sitte igjen med økt innsikt om hvordan endringer kan gjennomføres og forstå hvordan arkitektur kan være en sentral del av prosessen. Begreper som «arkitektur» og «endring» er svært vidtfavnende og ofte utydelige begreper.

Kommer du på Endringskonferansen vil du også få høre om hvordan Skatteetaten skal  gjennomføre sin omfattende organisasjonsendringen fra årsskiftet,  om  innovasjonsarbeidet i Oslo kommunes to bydeler Alna og Stovner, hvordan DnB skal få flere medarbeidere med ny og endret kompetanse, om NYBY sin ambisiøse satsning om å endre organiseringen av offentlige tjenester og hvordan Telenor rigger seg for fremtiden med å bygge en læringskultur for å gjøre organisasjonen mer robust

Oppdatert informasjon om Endringskonferansen vil du finne på våre nettsider.

Kort om Endringskonferansen
Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen. I år som i fjor er det ACMP Norge som er vertskap. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.

Skroll til toppen