Slik rigger vi oss for fremtidens behov

Endringskonferansen 2018 har som tematikk hvordan ulike virksomheter forbereder seg for fremtiden. I regi av ACMP Norge går endringskonferansen av stabelen den 18. oktober. Vi vil høre om spennende virksomheter som forbereder og rigger seg for fremtidens behov. Så vidt vi vet har heller ikke disse virksomhetene krystallkuler for å forutsi fremtiden, så hvordan rigger de seg da?

Det er en variert meny av foredragsholdere den 18. oktober. Skattedirektør Hans Christian Holte kommer, og han forteller blant annet om at Skatteetaten nå går gjennom en stor omorganisering, hvor formålet er å tilpasse organisasjonen til utviklingstrekk i samfunnet og krav til offentlig sektor om å finne mer effektive måter å løse oppgavene på.

DnB skal fortelle oss om hvordan de jobber for å få til et kompetanseløft for alle sine ansatte. Brønnøysund/ Acando vil fortelle om generelle mekanismer som er i spill når organisasjoner er i endring og hvordan man knytter det opp mot arkitektoniske strukturer – og hvordan utvikling av arkitekturfremstillinger kan brukes i endringsarbeid. Tine har jobbet med endring og omstilling i mange år og forteller hvordan de på forhånd rigger seg for omstillinger de vet kommer.  Dette er jo så spennende i seg selv at de burde hatt en hel dag, men det får de ikke fordi vi har flere spennende foredrag på menyen.

Madelen Stople fra Oslo kommune

Fredrik Gulowsen fra NyBy ønsker å bidra til å løse omsorgskrisen, med en ambisjon om å endre organiseringen av offentlige tjenester. Telenor har satset tungt på internopplæring som verktøy for å møte kompetanseutfordringene, og de vil fortelle om sin erfaring fra «40 Hour Challenge». Oslo kommune er Norges største arbeidsplass, og de leverer tjenester som gir verdi for alle innbyggere i Oslo. Men hvordan jobber de med innovasjon og brukermedvirkning?

Som konferansier har vi Anders Martinus Tangen. Han er en profesjonell komiker for næringslivet i tillegg til at han holder meget gode og matnyttige foredrag om endringer og omstilling.

Meld deg på allerede nå, det gjør du ved å gå inn på denne lenken. Og husk å sette av tid i kalenderen. Velkommen!

————————————

Endringskonferansen er en årlig konferanse hvor personer som arbeider med endring møtes for å dele erfaringer, lytte og lære. De tre første årene var det Skatteetaten, NAV og Arkivverket som arrangerte konferansen. I år som i fjor er det ACMP Norge som er vertskap. ACMP Norge er et norsk fagnettverk for som deg som jobber med endringsledelse, og vi er en del av den globale organisasjonen Association of Change Management Professionals.

Skroll til toppen