Banebrytende innovasjon nødvendig for smarte, grønne løsninger

Sigrid Gåseidnes

Banebrytende innovasjon må inn i oppdragsbrev og i forventninger til toppledere, sier Sigrid Gåseidnes i Innovasjon Norge.

Hun er leder for analyse i Innovasjon Norge, og er sentral  i Innovasjon Norges digitaliseringsprosess. Sigrid er eier og forvalter av Innovasjon Norges satsing på dataanalyse og Big data, og hun er over snittet opptatt av analyse og av å bruke god styring som middel for innovasjon i det offentlige.

Hvorfor står du på scenen på Endringskonferansen, Sigrid ?
Jeg skal fortelle både  om hvordan Innovasjon Norge jobber for å få mer innovasjon i det offentlige og om Innovasjon Norges egen digitaliseringsprosess.

Storskala IT vokser i en enorm hastighet, raskere enn noen industri har vokst noen gang. Digitaliseringen gir mulighet for bedre ressursbruk, kommunikasjon, produksjon, problemløsing, både på jobb og i fritiden vår. Den er helt sentral i flere av mulighetsområdene vi ser for Norge framover, som for eksempel smarte samfunn, havrommet, ren energi, helse og velferd.

Samtidig er velferdsstaten under press, og banebrytende innovasjon er nødvendig for å ta i bruk smarte, grønne løsninger i offentlig sektor.

Men hvordan gjør vi dette i praksis? Hvordan samarbeider vi med bedrifter, brukere, ansatte og gründere som har innovative løsninger?  Hva skal til for at vi som jobber i offentlig sektor selv kan drive gode innovasjons- og digitaliseringsprosesser innenfra?

Vil du høre Sigrid, og mange andre spennende innlegg på Endringskonferansen den 19.oktober, med temaet «Mennesket i digital omstilling»? Da melder du deg på her.  

Skroll til toppen