Hvordan forbereder Ruter seg på hvordan de skal frakte deg rundt i fremtiden?

På Endringskonferansen 2017 kommer Frode Hvattum, som er strategisjef i Ruter. Han bruker mye av sin tid på kollektivtrafikk og fremtidens mobilitet. Frode leder for tiden en norsk tenketank og en nordisk arbeidsgruppe som diskuterer mobilitet og rollen til kollektivtrafikkselskap i fremtiden.

Hva skal du snakke om på Endringskonferansen, Frode?

Frode Hvattum

– Ruter står overfor en massiv endringsprosess, og vi kommer til å måtte endre oss mer de neste fem årene enn hva vi har gjort de siste 30. Det kommer til å kreve mye av oss – og det skal jeg snakke litt om på Endringskonferansen, sier Frode.

– Mye av endringer startet da organisasjonen utarbeidet sin overordnede strategi med tittelen M2016 – fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitet. Den handler om dreiningen til mobilitetsløsninger. For å klare dette må selskapet vårt endre sin kultur, og selve organisasjonen. Et viktig formål med det er å plassere beslutninger lenger ned i organisasjonen, forklarer Frode, før han avslutter med å fortelle at Ruter jobber med ulike fagmiljøer i ulike design-sprinter for å kjapt få testet ut om nye ideer har livets rett.

Skal du vite mer om hvordan Ruter forbereder seg på fremtiden, – og høre om mange andre spennende innlegg – så melder du deg på Endringskonferansen her. Håper vi sees!

 

 

Skroll til toppen