Årsmøte

Årsmøte ACMP Norge 19. januar

Velkommen til årsmøte ACMP Norge kl 15.15- 16.00. Agenda: Åpning Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Årsmelding Økonomi Arbeidsplan, herunder komiteer det ønskes deltakelse i Endringskonferanse Kommunikasjon Aktiviteter (frokostseminar, nettverksmøter mm) Innkomne forslag Valg av Leder Styremedlemmer Ansvarlig for kommunikasjon Ansvarlig for aktiviteter Ansvarlig for endringskonferansen Ansvarlig for økonomi Ansvarlig for ACMP Standarden

Årsmøte ACMP Norge 19. januar Read More »

Skroll til toppen