ACMP nettverksmøter høsten 2022

Her er en oversikt over høstens nettverksmøter, så hold av følgende tidspunkt:

Tirsdag 6. september: kl. 16:30 – 18:30: Nettverksmøte i Oslo og Trondheim
• Speed-dating i nettverket for å bli bedre kjent
• Idémyldring for Endringskonferansen 2023 (tema og sette ned komité)

Tirsdag 1. november: Nettverksmøte i Oslo og Trondheim
• Tema: Metodikk og rammeverk for endringsledelse

Tirsdag 6. desember: Nettverksmøte i Oslo og Trondheim
• Bokbad: Presentasjon av fagbøker i endringsledelse

Vi gleder oss til å se dere!

Skroll til toppen