Årets første frokostmøte den 18. januar! Endringsledelse i størrelse XXL

Visste du at Folkeregisteret er en forutsetning for en velfungerende rettsstat i Norge? Uten Folkeregisteret har ikke myndighetene mulighet for å holde styr på oss som oppholder oss i landet vårt. Uten denne oversikten kan ikke myndighetene planlegge godt for samfunnsutviklingen eller forskning – eller ha en god offentlig administrasjon.

Men det eksisterende Folkeregisteret ble bygget for en annen tid, og for å holde tritt med samfunnsutviklingen og krav til digitalisering fikk Skatteetaten bevilget midler over Statsbudsjettet i 2016 til å modernisere registeret. I 2020 er et fire års langt moderniseringsløp over, og det nye Folkeregisteret tatt i bruk.

Bit for bit
Prosjektet utvikler smidig, vi venter ikke til 2020 med en endelig fullstendig løsning er på plass. Men dette krever mye av prosjektet, av organisasjonen Skatteetaten og av alle som benytter opplysningene i Folkeregisteret. Videre er det krevende at Modernisering av Folkeregisteret er et av de største tverrdepartementale moderniseringsprosjekter som pågår i Norge i dag. Det gjør kommunikasjon, endringsledelse og innføringsaktiviteter opp mot våre interessentgrupper til et helt sentralt suksesskriterium for at prosjektet skal lykkes.

Kom og hør om hvordan vi jobber med innføringen av det nye Folkeregisteret på frokostmøtet den 18. januar 2018. Og om hvordan Skattetaten i flere år har satset på innføring og endringsledelse som fagområde.

Elin Bekkelund, leder for innføringsgruppen i Skatteetaten, vil også fortelle kort om hvordan vi jobber strukturert og metodisk med endringsledelse i Skatteetaten, og hvorfor har vi lykkes med flere av moderniseringsprosjektene i etaten. Innføringsleder i Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret, Therese Bermann Fischer, vil fortelle om hvordan man jobber med innføring i prosjektet.

Dato:  18. januar 2018
Sted: Skatt Øst, Schweigaards gate 17
Tidspunkt: 08:30 – 10:30
Kaffe serveres fra klokken 08:00.

Merk at du skal inn via personalinngangen, til høyre for hovedinngangen for publikum.
Påmelding sendes til post@acmpnorge.org

Velkommen!

Skroll til toppen