Nytt frokostseminar «Digitalisering og endringsledelse»


Frokostmøtet er utsatt. NY dato kommer!

Hold av datoen torsdag 16. februar!

På frokostmøtet vil vi få et innblikk i hvordan NAV jobber for å sikre varig endring i et digitaliseringsprosjekt. NAV har gjennom Prosjekt 2 påbegynt et større arbeid med å modernisere deres IKT-løsninger som skal pågå over flere år, der prosjektet skal lage digitale tjenester til brukere og arbeidsgivere integrert med et nytt saksbehandlingssystem. Det er et omfattende arbeid med flere ulike aktører involvert, og for å få best mulig effekt av de nye digitale løsningene jobber prosjektet målrettet med endringsledelse og organisasjonsutvikling.

Presentatør; Anne Nørstenes

Gi beskjed til Anne Nørstenes eller til Karine.rikheim@skatteetaten.no om du vil delta, innen 14. februar. Inviter gjerne med noen du tror har glede av å delta.

https://www.facebook.com/events/377990229226790/

Skroll til toppen